Tourism Spot Info

Wi-Fi
Văn phòng bán hàng trực tiếp Nishinomiya Maru nishimiyamaruchokubaijo Address: 1375 kozu Seimidera-cho, Shimizu-ku, Shizuoka 424-0206 Phone090-1747-3872 Văn phòng bán hàng trực tiếp Nishinomiya Maru Nơi này có sẵn miễn phí Wi-Fi "Thiên đàng Wi-Fi Shizuoka".

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots