Tourism Spot Info

Wi-Fi See/Do
Jōkai-ji Đền thờ joukaiji Address: 420-0913 senagawa, Aoi-ku, Shizuoka, Shizuoka 2-16-43 Phone054-261-5591 Jōkai-ji Miễn phí Wi-Fi "Shizuoka Wi-Fi Paradise" là một điểm có thể được sử dụng.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots