Thông tin tại chỗ

Wi - fi Xem/Làm
Jokai-ji (Jokai-ji) joukaiji (joukaiji) Địa chỉ: 420-0913 Senagawa 2-16-43, Sakai-ku, Shizuoka, Tỉnh Shizuoka: 054-261-5591 Jokai-ji (Jokai-ji) Wi-Fi miễn phí "Shizukoa Wi-Fi Paradise" là một nơi mà bạn có thể sử dụng nó.

Sản phẩm và dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ.

Thông tin (máy tính)

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Các điểm gần đó