Thông tin vị trí

WiFi miễn phí Xem/do
Jokai-ji lâu đài joukaiji Địa chỉ: 420-0913 senagawa 2-16-43 điện thoại: Shizuoka, Shizuoka Prefecture 054-261-5591 Jokai-ji Đây là một nơi mà bạn có thể sử dụng "Shizuoka Wi-Fi Paradise" miễn phí Wi-Fi.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó