Thông tin vị trí

WiFi miễn phí
Thực phẩm King Foods co., Ltd. Hồ sykuofoods Địa chỉ: 421-0122 2-22-3 điện thoại cho Suruga-ku, Shizuoka, tỉnh Shizuoka: 054-268-6533 Thực phẩm King Foods co., Ltd. Miễn phí Wi-Fi "Shizuoka Wi-Fi Paradise" là một điểm có thể được sử dụng.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó