Thông tin vị trí

WiFi miễn phí
Gió Gió Địa chỉ: 422-8005 Ikeda 577-2, Suruga-ku, Shizuoka, tỉnh Shizuoka điện thoại: 054-265-5323 Gió Đây là một nơi mà bạn có thể sử dụng "Shizuoka Wi-Fi Paradise" miễn phí Wi-Fi.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó