Thông tin vị trí

WiFi miễn phí
Công ty TNHH xây dựng Shibata Làng shibatakensetsu Địa chỉ: 424-0066 shichitsu Shinya 420-2 điện thoại, Shimizu-ku, Shizuoka, tỉnh Shizuoka: 054-376-5168 Công ty TNHH xây dựng Shibata Đây là một nơi mà bạn có thể sử dụng "Shizuoka Wi-Fi Paradise" miễn phí Wi-Fi.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó