Thông tin vị trí

WiFi miễn phí Quán cà phê Ăn
Và Café và quán cà phê Địa chỉ: 424-0044 ejiridaicho, Shimizu-ku, Shizuoka, Shizuoka 22-34 Esgport Building A-1F điện thoại: 054-363-6030 Và Café Miễn phí Wi-Fi "Shizuoka Wi-Fi Paradise" là một điểm có thể được sử dụng.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó