Thông tin vị trí

WiFi miễn phí
Trung tâm trao đổi học tập suốt đời Okitsu okitsushougaigakusukourukan Địa chỉ: 424-0205 Okitsu Honcho 829 điện thoại, Shimizu-ku, Shizuoka, tỉnh Shizuoka: 054-369-1111 Trung tâm trao đổi học tập suốt đời Okitsu Shizuoka Wi-Fi Paradise, một mạng LAN không dây công cộng ở thành phố Shizuoka, có sẵn.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó