Tourism Spot Info

Wi-Fi
Thái truyền thống & Momihokoshi Thái Lan Koshiki và Momihogushi Address: 422-8041 Nakada 3-2-8 tòa nhà Mochizuki Lầu 1, Suruga-ku, Shizuoka, tỉnh Shizuoka Phone054-266-4980 Thái truyền thống & Momihokoshi Đây là một nơi mà bạn có thể sử dụng "Shizuoka Wi-Fi Paradise" miễn phí Wi-Fi.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots