Tourism Spot Info

See/Do Shop
Shōsetsu Konya syusetsukouya Address: 421-3103 YUI, Shimizu-ku, Shizuoka, Shizuoka 68 Phone054-375-2375 Shōsetsu Konya Cửa hàng thuốc nhuộm này đã được thành lập hơn 400 năm, được cho là nơi sinh của YUI Masayuki, một học giả quân sự trong thời kỳ Edo. Các công cụ và wakame nhuộm chàm được để lại khi họ sử dụng, và bạn có thể cảm nhận được hơi thở của lịch sử. Chúng tôi bán mô hình ban đầu tenugui và khăn tay.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots