Tourism Spot Info

Wi-Fi Shop
Kojiya Iwabuchi Iwasakikoujiya Address: 424-0832 irienan-cho, Shimizu-ku, Shizuoka, Shizuoka 14-31 Phone054-366-5823 Kojiya Iwabuchi Có miso được thực hiện bởi các phương pháp đã được bàn giao xuống từ thời cũ. (Ủ chỉ với các công cụ cũ mà không sử dụng bất kỳ máy)

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots