Tourism Spot Info

Eat
Shizuoka Oden-Ogawa Ogawa shizuokaoden Address: 420-0867 Baba-cho, Aoi-ku, Shizuoka, Shizuoka 38 Phone054-252-2548 Shizuoka Oden-Ogawa Cửa hàng này đã được trên phố mua sắm Asama Street trong khoảng 70 năm. Có rất nhiều khách du lịch lặp lại cũng như người dân địa phương cho sự thoải mái của thư giãn. Oden có thể được đưa về nhà. Các băng cạo với xi-rô tự chế cũng là phổ biến, và nó có thể được nếm thử không chỉ trong mùa hè nhưng quanh năm.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots