Tourism Spot Info

Wi-Fi
Văn phòng quận Shimizu Lobby shimizukukukusho 1kai tiền sảnh Address: 424-8701 Kashiwa-cho, Shimizu-ku, Shizuoka, tỉnh Shizuoka, số 6-8 Phone054-354-2111 Văn phòng quận Shimizu Lobby Bạn có thể sử dụng mạng LAN không dây công cộng "Shizuoka Wi-Fi Paradise" (Shizuoka Wi-Fi Paradise) ở sảnh trên tầng đầu tiên.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots