Thông tin vị trí

WiFi miễn phí
Văn phòng quận Shimizu Lobby shimizukukukusho 1kai tiền sảnh Địa chỉ: 424-8701 tỉnh Shizuoka Shimizu-ku, Kashiwa-cho, số 6-8, điện thoại: 054-354-2111 Văn phòng quận Shimizu Lobby Bạn có thể sử dụng mạng LAN không dây công cộng "Shizuoka Wi-Fi Paradise" (Shizuoka Wi-Fi Paradise) ở sảnh trên tầng đầu tiên.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó