Tourism Spot Info

Wi-Fi Tourism Info Centers
Trung tâm thông tin du lịch thành phố Shizuoka Shimizu Hoàng xôngshimizuekimaekankouannnaijo Address: 424-0806 Shimizu-ku, Shizuoka, Shizuoka 1-1-3 Phone Trung tâm thông tin du lịch thành phố Shizuoka Shimizu Đây là một nơi mà bạn có thể sử dụng "Shizuoka Wi-Fi Paradise" miễn phí Wi-Fi.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots