Thông tin vị trí

WiFi miễn phí Trung tâm thông tin du lịch
Trung tâm thông tin du lịch thành phố Shizuoka Shimizu Hoàng xôngshimizuekimaekankouannnaijo Địa chỉ: 424-0806 Shimizu-ku, Shizuoka, Shizuoka 1-1-3 điện thoại: Trung tâm thông tin du lịch thành phố Shizuoka Shimizu Đây là một nơi mà bạn có thể sử dụng "Shizuoka Wi-Fi Paradise" miễn phí Wi-Fi.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó