Thông tin vị trí

WiFi miễn phí Ăn
Trattori, ả rập Xê Trattoria La brocca Địa chỉ: 424-0821 Aioi-cho, Shimizu-ku, Shizuoka, tỉnh Shizuoka 1-5 Ooka Building 3F điện thoại: 054-625-6090 Trattori, ả rập Xê Đây là một nơi mà bạn có thể sử dụng "Shizuoka Wi-Fi Paradise" miễn phí Wi-Fi.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó