Thông tin vị trí

WiFi miễn phí Nghỉ
Khách sạn thương mại Masterchi khách sạn ở muria Địa chỉ: 420-0042 Komagata-dori, Sakai-ku, Shizuoka, Shizuoka 5-5-9 điện thoại: 054-254-3651 Khách sạn thương mại Masterchi Đây là một nơi mà bạn có thể sử dụng "Shizuoka Wi-Fi Paradise" miễn phí Wi-Fi.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó