Thông tin vị trí

WiFi miễn phí
Trung tâm trao đổi học tập Ayu-suốt đời udosyougaigakusyuukouran Địa chỉ: 424-0884 điện thoại kusamata Ichiriyama 3-1, Shimizu-ku, Shizuoka, tỉnh Shizuoka: 054-388-9871 Trung tâm trao đổi học tập Ayu-suốt đời Shizuoka Wi-Fi Paradise, một mạng LAN không dây công cộng ở thành phố Shizuoka, có sẵn.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó