Thông tin vị trí

WiFi miễn phí Cửa hàng
Kojiya Iwabuchi Iwasakikoujiya Địa chỉ: 424-0832 irienan-cho, Shimizu-ku, Shizuoka, Shizuoka 14-31 điện thoại: 054-366-5823 Kojiya Iwabuchi Có miso được thực hiện bởi các phương pháp đã được bàn giao xuống từ thời cũ. (Ủ chỉ với các công cụ cũ mà không sử dụng bất kỳ máy)

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó