Tourism Spot Info

Wi-Fi Eat Shop
Vé Maruko Pass Sea Bream vườn marikotougetaiyaki Address: 5787 Maruko, Suruga-ku, Shizuoka 421-0103 Phone054-257-7589 Vé Maruko Pass Sea Bream Tôi amstounized bởi bream biển của kích thước unbelievable! Trong khi một số động vật được nướng với nhau và "loại nuôi", "loại tự nhiên" bream nướng là rất lớn. Các bột da mỏng là đầy đủ các dán đậu homemade.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots