Thông tin vị trí

WiFi miễn phí Ăn Cửa hàng
Đèo Maruko taiyaki Marikotougetaiaki Địa chỉ: 421-0103 Maruko 5787 điện thoại, Suruga-ku, Shizuoka, tỉnh Shizuoka: 054-257-7589 Đèo Maruko taiyaki Tôi ngạc nhiên trước kích thước không unbelievable của nướng bream biển! Ngược lại với loại thủy sản "" mà một số động vật được nướng với nhau, các "loại tự nhiên" của bream biển nướng một người một là lớn anyway! Các bột da mỏng được làm đầy với dán đậu homemade.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó