Tourism Spot Info

Wi-Fi
Cửa hàng thể thao Aladdin Shimizu cửa hàng thể thao Aladdin shimizuten Address: 424-0834 Hamada-cho, Shimizu-ku, Shizuoka, Shizuoka 10-29 Phone054-353-1323 Cửa hàng thể thao Aladdin Shimizu Nó là một cửa hàng thể thao toàn diện với hơn 40 năm thành lập. Trượt tuyết cũng được cung cấp.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots