Thông tin vị trí

WiFi miễn phí
Cửa hàng thể thao Aladdin Shimizu cửa hàng thể thao Aladdin shimizuten Địa chỉ: 424-0834 Hamada-cho, Shimizu-ku, Shizuoka, Shizuoka 10-29 điện thoại: 054-353-1323 Cửa hàng thể thao Aladdin Shimizu Đây là một cửa hàng thể thao toàn diện được thành lập hơn 40 năm trước. Trượt tuyết cũng được cung cấp.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó