Tourism Spot Info

Wi-Fi
Văn phòng thuế Shimizu hội nghị khai báo xanh Kanno shimizuzeimusyokannai aoiroshinkokukai Address: 6-17 Aioi-cho, Shimizu-ku, Shizuoka 424-0821 Phone054-353-2555 Văn phòng thuế Shimizu hội nghị khai báo xanh Kanno Chỗ nghỉ này cung cấp Wi-Fi miễn phí và thiên đàng Wi-Fi ở thành phố Shizuoka.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots