Thông tin vị trí

Cửa hàng
Tanijimaya hầu tước Shizuoka cửa hàng ngông tuyết (tiếng Pháp) Địa chỉ: 420-0821 Tochigi 191 MARKIS Shizuoka điện thoại 2F: 054-267-2233 Tanijimaya hầu tước Shizuoka cửa hàng 2F Trung tâm mua sắm lớn MARKIS Shizuoka. Tất cả các sản phẩm trong các cửa hàng đã được lựa chọn cẩn thận từng người một bởi các cố vấn đọc. Có rất nhiều sách từ bán chạy nhất đến sách phổ biến ở lối vào của cửa hàng mở. Ngoài ra còn có một ghế sofa ở phía sau, bạn có thể chọn một cuốn sách một cách thoải mái. Ngoài ra còn có không gian dành cho trẻ em ở góc sách dành cho trẻ em.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó