Thông tin vị trí

Cửa hàng
MARUZEN & Junkudo Shoten Shin Shizuoka maruzenjunkudoshotenshinshizuokaten Địa chỉ: 420-0839 Shin-Shizuoka Senova 5F điện thoại: 1-1-1 Shin-Shizuoka, Shizuoka, tỉnh Shizuoka, Kashiwa-ku, tỉnh Shizuoka: 054-275-2777 MARUZEN & Junkudo Shoten Shin Shizuoka Hiệu sách này được tạo ra bởi sự hợp tác của Junkudo Shoten và Maruzen Shoten. Trong số đó, các cửa hàng Shin Shizuoka, là khu vực sàn bán hàng lớn nhất trong tỉnh, được lót bằng kệ sách, và nó trông giống như một thư viện lớn. Nó là ngạc nhiên vì nó là một loại của 500.000 cuốn sách ở tất cả các lần! Một loạt các thể loại, từ sách văn học, truyện tranh, tạp chí cho các cuốn sách chuyên ngành.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó