Tourism Spot Info

Shop
Hồ kokoan người của kokkoan Address: 695 Nakahara, Suruga-ku, Shizuoka 422-8058 (nếu bạn đang tìm kiếm theo điều hướng, xin vui lòng tìm kiếm bằng Nakahara 692) Phone054-281-9336 Hồ kokoan Chúng tôi bán đồ ngọt, trà, rượu sake địa phương, vv bao gồm cả Koko. Có một nhà máy của Abegawa Moko mà có thể được truy cập ở tầng thứ hai, và nhà hát Koko chỉ dành cho khách nhóm.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots