Thông tin tại chỗ

Xem/Làm
Bến tàu số 1 Sodeshi Sodesiichifuto (Sodesiichifuto) Địa chỉ: Điện thoại Himedemachi 424-0922, Shimizu-ku, thành phố Shizuoka, tỉnh Shizuoka: 054-353-2203 Bến tàu số 1 Sodeshi Đây là một cảng container quốc tế cùng với Bến tàu New Tsu với cơ sở vật chất hiện đại.
Bến tàu này chủ yếu hỗ trợ các đường bay quốc tế và nội địa đến Trung Quốc và Hàn Quốc.
(Từ trang chính thức của Cục Quản lý cảng Shimizu, địa chỉ được mô tả bởi Cục Quản lý cảng Shimizu.)
http://www.portofshimizu.com/Overview cảng Shimizu/Bến tàu công cộng/Bến tàu số 1 Sodeshi/

Sản phẩm và dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ.

Thông tin (máy tính)

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Các điểm gần đó