Thông tin vị trí

WiFi miễn phí
Hội nghị tuyên bố xanh Shimizuzeimusymannai aoiroshinkukai Địa chỉ: 424-0821 Aioi-cho, Shimizu-ku, Shizuoka, Shizuoka 6-17 ĐT: 054-353-2555 Hội nghị tuyên bố xanh Đây là một nơi mà bạn có thể sử dụng Wi-Fi miễn phí "Shizuoka Wi-Fi Paradise".

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó