Tourism Spot Info

Shop
Boule (Bouleribourg) Buru Address: 22-8 Kusanagi Ichisatoyama, Shimizu-ku, Shizuoka 424-0884 Phone054-348-7770 Boule (Bouleribourg) Bởi vì khoảng 80 loại bánh mì được xếp hàng một sau mỗi ngày theo thứ tự nướng bánh, các bánh mà bạn muốn vượt qua nhiều lần trong một ngày. Có rất nhiều bánh mì của kết cấu của kết cấu mềm mại mà nó rất dễ dàng để ăn ngay cả đối với trẻ em và người già.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots