Thông tin vị trí

Cửa hàng
Boule (Boulangerie Bourg) Buru Địa chỉ: 424-0884 Kusanagi Ichiriyama 22-8 điện thoại: Shimizu-ku, Shizuoka, tỉnh Shizuoka: 054-348-7770 Boule (Boulangerie Bourg) Bởi vì khoảng 80 loại bánh mì được bố trí cái khác theo thứ tự, trong đó khoảng 80 loại bánh mì được nướng mỗi ngày, nó là một cửa hàng bánh mà bạn muốn đi nhiều lần trong một ngày. Có rất nhiều bánh mì với một kết cấu mềm mại dễ dàng cho trẻ em và người cao tuổi để ăn.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó