Thông tin vị trí

Cửa hàng
Nhạc cụ Mochizuki không có Địa chỉ: 424-0829 Shizuoka, Shizuoka, Shimizu-ku, Kashiwa-cho 10-24 điện thoại: 054-353-2314 Nhạc cụ Mochizuki Luôn có nhiều hơn 100 guitar Basses và 30 đến 40 Ukulele con trai của nhạc cụ.
Bộ khuếch đại, effectors, Máy trộn, loa PA, vv có sẵn. Độc quyền guitar người đàn ông sửa chữa là cư dân và có điều trị aftercare.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó