Thông tin vị trí

Xem/do
Foxgasaki trẻ đất tô kitsunegasakiyangurandobu Địa chỉ: 424-0871 Uehara 1-6-16 AEON Shimizu, Shimizu-ku, Shizuoka, tỉnh Shizuoka điện thoại: 054-345-4161 Foxgasaki trẻ đất tô Có những làn đường không có Garters và các cơ sở có tính năng nhân vật, và một hẻm bowling mà trẻ nhỏ thậm chí có thể thưởng thức.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó