Tourism Spot Info

Shop
Ise Yu của con búp bê nấm móng Address: 422-8046 Nakajima 866-1, Suruga-ku, Shizuoka, tỉnh Shizuoka Phone054-286-0173 Ise Yu của con búp bê Trong những con búp bê Ise-Yu, chúng tôi có một sự lựa chọn lớn của búp bê như búp bê trang phục, búp bê Kime-kome, và Tate-an.
Chúng tôi cũng có thể tạo ra sản phẩm gốc (kết hợp của búp bê, đứng trang trí, và màn hình gấp) theo yêu cầu của khách hàng.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua điện thoại và đến cửa hàng.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots