Thông tin vị trí

Cửa hàng
Búp bê iseyu Oningyonoiseyoshi Địa chỉ: 422-8046 Nakajima 866-1 điện thoại, Suruga-ku, Shizuoka, tỉnh Shizuoka: 054-286-0173 Búp bê iseyu Con búp bê Iseyu có một sự lựa chọn lớn của búp bê như búp bê trang phục, búp bê kimekome, và tatehina.
Nó cũng có thể tạo ra sản phẩm gốc (sự kết hợp của búp bê, bảng trang trí, và màn hình gấp) theo yêu cầu của khách hàng.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua điện thoại và đến cửa hàng.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó