Tourism Spot Info

Wi-Fi Shop
Boutique Inaba Boutique Inaba Address: 322-10 yagima-cho, Shimizu-ku, Shizuoka 424-0212 Phone054-369-0477 Boutique Inaba Chỗ nghỉ này cung cấp Wi-Fi miễn phí và thiên đàng Wi-Fi ở thành phố Shizuoka.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots