Thông tin vị trí

Cửa hàng
Kikko Fuji (công ty cổ phần nước tương Fushimi) tiếng kikkofuji fushimigogogoshigaisha Địa chỉ: 424-0204 OkitsuNaka-cho, Shimizu-ku, Shizuoka, Shizuoka 272 điện thoại: 054-369-0009 Kikko Fuji (công ty cổ phần nước tương Fushimi) Một lâu dài thành lập cửa hàng nước sốt đậu nành được thành lập vào 1868.
Ngoài nước tương, chúng tôi cũng chứng khoán nước sốt đậu nành và nước sốt đậu nành ponzu và thay đồ bằng cách sử dụng cam tươi xanh.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó