Thông tin vị trí

Cửa hàng
Cửa hàng giày Florist hanayakutsuten Địa chỉ: 〒 424-0886 1-10-15 Kusanagi, Shimizu-ku, thành phố Shizuoka, Shizuoka: 054-345-3977 Cửa hàng giày Florist Một cửa hàng giày thời trang cho phụ nữ. Giày dép trẻ em và quý ông cũng được cung cấp. Giày cũng đang được sửa chữa. Nó cũng có sẵn để tư vấn về vấn đề bàn chân và giày dễ mặc.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm và dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm lân cận