Tourism Spot Info

Shop
Orb (Orb) Obu Address: 420-0061 Shintomi-cho, Aoi-ku, Shizuoka, Shizuoka 2-1-1 Phone054-201-9168 Orb (Orb) Tên của nhà hàng là viết tắt của OrganicRelaknoBorder. Quần áo và cửa hàng quần áo từ khắp nơi trên thế giới. Có một mục gốc, quá. Có khoảng 5.000 loại hàng thủ công từ Nhật bản và nước ngoài.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots