Thông tin vị trí

Kinh nghiệm/tìm hiểu
Súp bảng chữ cái arufuabettosupu Địa chỉ: 420-0039 kamiishi-cho, Sakai-ku, Shizuoka, Shizuoka 2-4 Kawamura Building 2F điện thoại: 054-252-3669 Súp bảng chữ cái Trường mầm non Quốc tế đầu tiên ở Shizuoka, mở cửa vào năm 2012. Lớp học tiếng Anh được giảng dạy tại Shizuoka tại Shizuoka từ năm 2002 bởi một giáo viên Úc đã phát triển như một trường mầm non Quốc tế. Học sinh học các tài liệu giống như trẻ em ở nước ngoài và có được những kỹ năng tiếng Anh bản địa. Trường học tiếng Anh của trẻ em cũng được tổ chức sau khi học và vào thứ bảy.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó