Thông tin vị trí

Cửa hàng
Búp bê và ẩn Shizuoka Store Hạyonomiyahideshizukaten Địa chỉ: 420-0042 Komagata-dori 5-chome 11-2 điện thoại: thành phố Shizuoka, tỉnh Shizuoka: 054-253-2456 Búp bê và ẩn Shizuoka Store Một cửa hàng búp bê ăn mừng truyền thống Nhật bản của Lễ hội. Búp bê Hina và búp bê may cũng có sẵn, cũng như trang trí cây nho và phụ kiện Nhật bản.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó