Thông tin vị trí

Cửa hàng Ăn
Văn phòng tại QUATRE FRERES KOJIMA công viên kyatorufurerukojimahonten Địa chỉ: 420-0042 Komagata-dori, Sakai-ku, Shizuoka, Shizuoka 4-4-5 điện thoại: 054-252-2449 Văn phòng tại QUATRE FRERES KOJIMA Được thành lập vào năm 1949, nó là một cửa hàng lâu đời. Tên của cửa hàng có nghĩa là bốn anh em trong tiếng Pháp. Nó là một cửa hàng bánh mì và bánh mà bây giờ được thực hiện bởi bốn anh chị em. Tên cửa hàng cũ là Kojimaya. Ngoài ra còn có một món quà nướng. Có một sản phẩm giới hạn thời gian sử dụng trái cây theo mùa. Mail để thư trực tuyến.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó