Thông tin vị trí

Cửa hàng
Timeless Gallery & cửa hàng (Timeless Gallery) taimagesugyarariandosuoa Địa chỉ: 421-0122 Mune 1-27-5 điện thoại cho Suruga-ku, thành phố Shizuoka, tỉnh Shizuoka: 054-266-9981 Timeless Gallery & cửa hàng (Timeless Gallery) Một cửa hàng chung dọc theo đường cao tốc Yizong. Nó được đặc trưng bởi một tòa nhà với tường Greening. Tất cả mọi thứ từ đồ cổ đến những người hiện đại. Các hộp gỗ "Oshibanashi Bunko" với một thiết kế giống như một cuốn sách là một loạt phổ biến. Hộp gỗ có thể được đặt những điều mà có thể ghi lại sự tăng trưởng của trẻ em, và có thể được hiển thị trên kệ sách là một bài viết an toàn được thực hiện bởi một Craftsman đồ nội thất địa phương.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó