Tourism Spot Info

Experience / Learn
PC School & Passo pasokonsukuruandopasso Address: 3-3-24 Andong, Aoi-ku, Shizuoka 420-0882 Phone054-247-3613 PC School & Passo Andy Paso là một trường học máy tính cho phụ nữ nằm ở Andong, Aoi-ku, thành phố Shizuoka.
Bài học máy tính được thực hiện một ngày-một như gia sư.
Người mới bắt đầu, hobbyist được chào đón! Chúng tôi cũng hỗ trợ các nhà thầu nữ và trình cài đặt Petit nữ.
Tôi hỗ trợ người phụ nữ làm việc chăm chỉ.♪

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots