Thông tin vị trí

Kinh nghiệm/tìm hiểu
Computer School & Passo pasokonsukuruandopasso Địa chỉ: 420-0882 Andong 3-3-24 điện thoại: Shizuoka, Shizuoka Prefecture 054-247-3613 Computer School & Passo Andopasso là một trường học máy tính cá nhân cho phụ nữ ở Ando, Sakai-ku, Shizuoka City.
Bài học máy tính được thực hiện một ngày-một giống như một gia sư.
Người mới bắt đầu, sở thích được chào đón! Chúng tôi cũng hỗ trợ up nữ và phụ nữ. YS.
Tôi hỗ trợ người phụ nữ làm việc chăm chỉ.♪

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó