Thông tin vị trí

Xem/do
Trung tâm giao dịch Yamamura thành phố Shizuoka Abe Gokoro Đại hạccá bổđại giạicông già Địa chỉ: 421-2106 ushizuma 2352 điện thoại, Sakai-ku, Shizuoka, tỉnh Shizuoka: 054-294-2501 Trung tâm giao dịch Yamamura thành phố Shizuoka Abe Gokoro Một cơ sở công cộng đã có thể làm sâu sắc thêm sự hiểu biết của bạn về nông nghiệp, lâm nghiệp và các làng núi. Có một thiết bị chơi mà trẻ em có thể chơi, và nó là phổ biến. Ngoài ra còn có các lớp học thực hành khác nhau như miso của Kanayamaji và các lớp học thư pháp kinh nghiệm nông nghiệp và lâm nghiệp, làm cho nó trở thành một cơ sở có thể được hưởng bởi nhiều thế hệ. Có một footbath (không phải là một suối nước nóng tự nhiên).

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó