Thông tin vị trí

WiFi miễn phí
Hisashiya Hisashiya Địa chỉ: 420-0011 Anzai 5-4-1 điện thoại ở Aoi-ku, Shizuoka, tỉnh Shizuoka: Hisashiya Đây là một nơi mà bạn có thể sử dụng Wi-Fi miễn phí "Shizuoka Wi-Fi Paradise".

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó