Tourism Spot Info

Wi-Fi
Shimizu net, một tổ chức phi lợi nhuận Lưới Shimizu Address: 424-0013 shimono Midorimachi, Shimizu-ku, Shizuoka, Shizuoka 17-11 Phone Shimizu net, một tổ chức phi lợi nhuận Đây là một nơi mà bạn có thể sử dụng "Shizuoka Wi-Fi Paradise" miễn phí Wi-Fi.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots