Thông tin vị trí

Cửa hàng
Cửa hàng cá Yoshioka Yoshiokaootoen Địa chỉ: 421-3103 YUI 324 điện thoại, Shimizu-ku, Shizuoka, tỉnh Shizuoka: 0543-75-2512 Cửa hàng cá Yoshioka Một cửa hàng cá lâu đời mà đề với cá địa phương như tôm anh đào, shirasu, và hanpen đen. "Cá mòi ngọt" được bán từ mùa thu đến mùa xuân cũng là những sản phẩm phổ biến.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó